European coaches simposium, Vale do Lobo - Portugalsko
(12.-17.10.2002)

Program simposia se skládal z přednášek a prezentací celkem 22 odborníků v oblasti sportovního tréninku a především aplikací k tenisu. Několik přednášek bylo věnováno prezentaci způsobu práce národních federací, svazů. Je pro mne velkou ctí, že jsem obdržel pozvání Tennis Europe, abych se simposia zúčastnil jako přednášející. Účast na symposiu mi doporučili představitelé Nadačního fondu dětského a juniorského tenisu, který v loňském roce pořádal přednášku prezidenta PTR, Denise van Der Meera a dále připravuje seminář s trenérem juniorské reprezentace Francie. Rovněž pro optimalizaci metodického vedení Tenisové akademie Nadačního fondu dětského a juniorského tenisu jsou účast a získané vědomosti přínosem.

Téma prezentace „The content of the training unit“ a především její praktické výstupy mě zajímali již delší dobu. Zhruba před rokem jsem požádal o pomoc při zpracování prezentace kolegu z FTVS UK Praha, mgr.Tomáše Kočíba. Na počátku jara letošního roku jsme prezentaci dokončili a já jsem oslovil odpovědné pracovníky International Tennis Federation a Tennis Europe, zda jim dané téma a forma zpracování připadá vhodná pro prezentaci před profesními zástupci (trenéry, metodiky, lektory) tenisových svazů a federací. Oficiální pozvání k prezentaci jsem obdržel koncem července. Do budoucna předpokládám evaluaci dané problematiky a do určité míry vyšší míru specifičnosti jednotlivých praktických cvičení, drilů. Tím bude docílena vyšší specifičnost celé prezentace, což si myslím lze akceptovat vzhledem k vysoké vědomostní úrovni posluchačů simposií International Tennis Federation a Tennis Europe. Předpokládám další spolupráci s mgr.Kočíbem, který je pro mne v mnoha směrech (psychologická a metodologická rovina sportovního tréninku) důležitým konzultantem.

Na několika řádcích se pokusím stručně přiblížit obsah a cíle realizované prezentace. Teoretický úvod prezentace (v podobě jak byl publikován v manuálu k simposiu) má rozsah čtyři stránky A4. S prezentací byli seznámeni studenti Trenérské školy při FTVS UK v Praze, kteří se jí jako demonstrátoři i diváci zúčastnili a tím se de facto aktivně podíleli i na jejím obsahovém dotvoření.

Obsahem prezentace bylo praktické předvedení deseti cvičení na dvorci. Cvičení měla rozdílný charakter, všechna byla z obecného pohledu specifická - šlo o cvičení s raketou, ve většině případů o cvičení drilová (vysoký počet opakování, stálé podmínky). Obsah prezentace byl koncipován pro čtyři hráče výkonnostní až vrcholové úrovně ve věku 14let. Ti byli suplováni čtyřmi kolegy - trenéry.

Každý z diváků-trenérů (prezentace se zúčastnilo přes 70 osob) obdržel speciálně koncipovaný formulář, do něhož měl za úkol zaznamenávat, co na dvorci viděl. Konkrétně o jaké cvičení se jedná, jaký je hlavní cíl cvičení, míru specifičnosti cvičení, míru použitelnosti cvičení, atraktivitu cvičení pro hráče a komentář. Po zpracování odevzdaných formulářů předpokládám prezentaci zjištěných výsledků. Osobně se domnívám, že ačkoli se na dvorci odehrávala zcela konkrétní tréninková jednotka, každý z trenérů, kteří byli přítomni viděli něco jiného. To by do určité míry potvrdilo mé přesvědčení o obtížnosti „tabelizace“ a objektivizace speciálního tenisového tréninku. Jedinečnost pohledu každého z nás na konkrétní činnost v tréninku nebo utkání je neměřitelnou kvalitou, která definuje (mimo jiné faktory) kvalitu tenisového trenéra. Nezpochybnitelnost potřeby hluboké znalosti teoretických východisek je tímto přístupem doplněna „talentovaností“ trenéra. Naplnění těchto předpokladů určuje kvalitu trenéra a jeho užitečnost pro hráče.

Přehled cvičení realizovaných při prezentaci:

Přehled témat vybraných přednášek a prezentací:

Praha 20.10.2002
PhDr.Marek Moravec, Ph.D.