Prezident „Professional Tennis Registry” Dennis Van der Meer přednášel v Praze.

Jedna z nejvýznamnějších trenérských osobností, Dennis Van der Meer (U.S.A.) přednášel 11. ledna 2002 v Club hotelu Průhonice pro tenisové trenéry z České republiky.

Nosným tématem tříhodinové praktické přednášky, která se uskutečnila ve dvou blocích po devadesáti minutách, byly moderní trendy ve výuce tenisu. Dennis Van der Meer prezentoval celou řadu metodických postupů osvojování a zdokonalování úderové techniky. Velkou pozornost věnoval volbě vhodných tréninkových prostředků s cílem dosažení maximální efektivity tréninkového procesu.

Návštěva a přednáška Dennise Van der Meera byla realizována jako jeden z projektů Nadačního fondu dětského a juniorského tenisu.

Při této příležitosti Ing. Tomáš Plachý, CSc., předseda správní rady a zasloužilá mistryně sportu Helena Suková, členka správní rady, seznámili přítomné s dalšími projekty Nadačního fondu. Především projekt „Rozvoj tenisu v České republice” zaujal mnoho trenérů.

Pozitivní ohlasy od zúčastněných jsou pro představitele Nadačního fondu jasným signálem o potřebě umožnit trenérům tenisu v České republice konfrontaci s názory světově renomovaných trenérů.

V příštím roce nabídne Nadační fond názory a zkušenosti reprezentačních trenérů juniorské kategorie ze Slovinska, Chorvatska nebo Francie.

Nadační fond v současné době připravuje praktický seminář pro trenéry pracující s mládeží na výkonnostní a vrcholové úrovni, který by se měl konat koncem letošního roku.

Informace o Nadačním fondu dětského a juniorského tenisu naleznete na: www.tenis-nadace.cz.