Suková učila tenis děti ve škole

Jednou z prvních základních škol v republice, kterou si vybral Nadační fond dětského a juniorského tenisu k propagaci tohoto sportovního odvětví, se stala rožnovská základní škola Videčská. V březnu ji navštívili představitelé zmíněného nadačního fondu v čele s jednou z nejznámějších českých tenistek, zasloužilou mistryní sportu Helenou Sukovou, aby dětem formou hry tenis představili.

Nadační fond dětského a juniorského tenisu byl založen za účelem podpory tenisu v České republice. Zaměřuje se především na děti do deseti let, žákovské kategorie mezi deseti až čtrnácti lety a dorostenecký tenis mládeže mezi patnácti až osmnácti lety. Cílem nadačního fondu je především podpora masovosti tenisu, podpora závodního a výkonnostního tenisu. Chce také svojí činností napomáhat vrátit český tenis mezi světové velmoci.

Projekt číslo jedna nadačního fondu se nazývá „Rozvoj tenisu v České republice“. Jeho první etapou je propagace tenisu na základních školách. Představitelé nadačního fondu si vytipovali několik škol po celé republice, kde při svých návštěvách odhalují dětem základy tenisu a snaží se vzbudit větší zájem o tento sport. Nadační fond přitom využívá zkušeností bývalých i současných vrcholových hráčů a hráček tenisu, kteří projevili zájem spolupracovat. Jednou z těchto osobností je i Helena Suková, která minulý týden navštívila se svými kolegy, bývalým fedcupovým kapitánem ing. Jiřím Medonosem a PhDr. Markem Moravcem, Ph.D. Základní školu Videčská v Rožnově. Zde připravili výukový program pro děti z prvního stupně. V tělocvičně se kromě dvaatřiceti aktivně se účastnících dětí, shromáždila ještě asi další stovka žáků. „Byla jsem zájmem a spontánností dětí nadšena. Věřím, že řada z nich, má předpoklady, pokud se začnou tenisu věnovat, vyrůst v nadějné hráče“, řekla při odjezdu z Rožnova Suková s tím, že pro další rozvoj tenisu na škole ponechal nadační fond, který reprezentuje, rožnovským dětem sportovní vybavení. Nyní bude záležet na dětech samotných a samozřejmě i rodičích, zda projeví zájem věnovat se do budoucna právě tenisu. Pro talentované děti ze základních škol připravuje nadační fond soustředění, která by měla přispět k rozvoji jejich tenisových dovedností.

Mezi další projekty Nadačního fondu dětského a juniorského tenisu patří například již uskutečněná přednáška světově uznávaného trenéra a prezidenta Professional Tennis Registry pana van Der Meera uspořádaná pro tenisové trenéry z celé republiky se zaměřením na výuku vrcholového tenisu dětí a mládeže. Dále nadační fond pomáhá zájemcům o studium na univerzitách v USA získávat tenisové stipendium. Je také připravena spolupráce s pořadateli juniorských mistrovství republiky s následnou podporou úspěšných mladých tenistů a tenistek. Plánuje se vybudování tenisové akademie, zaměřené na zabezpečení celkové přípravy hráčů a hráček dětského a juniorského věku.

Pod záštitou nadačního fondu se letos uskuteční i juniorský turnaj ITF v Praze.